Skolevejens trafiksikkerhed
Der er flere veje til skolens område, og skolebestyrelsen har igennem årene arbejdet på at få gjort skolevejene så sikre som mulige.
Der er hastighedsbegrænsning på 40 km/t forbi skolen på Bogøvej/Fynsvej samt Fanøvej. På Bjergskovvej ved skolen er hastighedsbegrænsningen 50 km/t.
Der er fodgængerovergang over Bjergskovvej for elever, der kommer fra Vester Såby.
 
Vi beder forældre, der afleverer og afhenter deres børn i bil, benytte parkeringspladsen ved kirken eller klubben (Fanøvej). Buen er kun beregnet til korte stop – altså afsætning og afhentning af børn, og er ikke til parkering.