Sundhedsplejen på Kirke Saaby Skole
 
Sundhedsplejerske Pernille Tolderlund
Sundehedsplejersken træffes på:
Mail: peto@lejre.dk
Telefon: 2480 0887
 
Konsultation efter aftale tirsdag
 
Åben konsultation, uden aftale, tirsdag kl. 11.30-12.15 med start fra d. 1/2 2019
Indskoling
Sundhedsplejen tilbyder alle børn i 0. klasse en indskolingsundersøgelse med forældre ved sundhedsplejersken. Vi måler vægt, højde, syn og hørelse. Der fortages en motoriskscreening af hvert barn, individuelt eller i grupper. Herudover tilbyder vi en sundhedssamtale med barnet og forældre. Sundhedsplejen tilbyder alle børn i 2 klasse en sundhedssamtale, det kan være enkeltvis eller i mindre grupper. Emnerne kan være trivsel, sundhed, hygiejne, motion osv. Vi tilbyder alle eleverne enkeltvis måling af højde og vægt. Ved behov kan synsprøve foretages.
 
Mellemtrin
Sundhedsplejen tilbyder alle elever i 5. klasse en individuel sundhedssamtale. Eleverne får tilbud om måling af højde, vægt og ved behov en synsprøve. Herudover vil der være tilbud om pubertetsundervisning i mindre grupper.
Udskolingen
Sundhedsplejen tilbyder alle elever i 9. klasse en udskolingsundersøgelse. Her tilbydes måling af vægt, højde og hørelse. Ved behov kan der foretages en synsprøve. Sundhedssamtalen vil derudover tage udgangspunkt i hvad den enkelte elev finder relevant at drøfte. Der vil være tilbud om seksualundervisning i 9. klasse enten i små grupper.