Skolens personale

photo
Navn: Kurt Søren Juhl
Initialer: KUJ
Stilling: SFO
Adresse 1: Florvej 6
Postnr. og By: 4440 Mørkøv
MobilNr: 51217444
Emailadresse: [email protected]
Resumé: Speciale i naturpædagogik, biologi og Natur og friluftsliv Uddannelser: håndværker, voksenunderviser og Pædagog Praktikvejleder for pædagoguddannelsen Tidligere Sløjdunderviser og sløjdansvarlig Arbejder også som freelance Naturvejleder Biavler Morfarsbigård Tillidsposter: Friluftsrådet kredsbestyrelse NV. SJ. Hjorteforvaltningen NV. S. SJ. Brorfelde centret, medlem af præsidiet Medlem af Holbæk kommunes natur og miljø forum Holbæk kommunes følgegruppe for Brorfelde centret Danmarks Naturfredningsforening, lokal aktiv Holbæk fælled, sekretær i forretningsudvalget Formand for styregruppen for Skellingsted Friluftsområde