Kirke Saaby Skole er en folkeskole med børnehaveklasse og 1.-9. klasse i som hovedregel to spor.

Der er ca. 304 elever, 33 lærere, en SFO (0.-8. klasse) med ca. 20 medarbejdere og 300 børn, 5 teknisk/ administrativt personale og en skoleledelse bestående af en skoleleder, en souschef og en SFO-leder.

Skolen satser på en stærk indskoling med fokus på læsning og matematik i et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Lejre Kommunes skoler følger ministeriets vejledende timetal og altså ikke kun minimumskravene. I overbygningen har vi besluttet at valgfag i 7.-9. klasse betyder: Der er stadig noget at vælge imellem, men man kan ikke vælge at holde fri!

Skolen arbejder 'grønt'... har prioriteret grønne temaer højt og indarbejder dem i alle fag på alle trin. Skolen har flere gange erhvervet Det grønne flag.

Læseplanerne følger Undervisningsministeriets, som kan ses på http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Faelles-Maal/Om-Faelles-Maal

Skolens karakterer ved afgangsprøverne kan ses på http://www.uvm.dk/Service/Statistik/Statistik-om-folkeskolen-og-frie-skoler/Statistik-om-elever-i-folkeskolen-og-frie-skoler/Karakterer-i-grundskolen.